Tarief

60 Min : € 50,00

 

Als je voor de eerste keer komt, heb je de mogelijkheid om een 3 beurtenkaart aan te kopen

 

3 sessies voor € 125, deze kaart is 8 weken geldig vanaf aankoopdatum!

 

Annulatie van afspraken

 

Indien U , Uw afspraak niet kan nakomen, gelieve mij zo snel mogelijk (telefonisch) te verwittigen.

Dit biedt mij de gelegenheid om Uw plaats aan iemand anders te geven. 

Bij laattijdige verwittiging, minder dan 24u op voorhand, reken ik de volgende afspraak een forfaitair bedrag aan van € 10.