top of page

Tarief

 

Zie prijzen & online afspraak

 

Annulatie van afspraken

 

Indien U , Uw afspraak niet kan nakomen, gelieve mij zo snel mogelijk (telefonisch) te verwittigen.

Dit biedt mij de gelegenheid om Uw plaats aan iemand anders te geven. 

Bij laattijdige verwittiging, minder dan 24u op voorhand, reken ik de volgende afspraak een forfaitair bedrag aan van € 25.

bottom of page